Vajíčkovník na Návsi

Milé děti, rodiče a prarodiče,

děkujeme všem, kteří se podíleli na ozdobení vajíčkovníku na Návsi. Velice nás potěšil zájem, který nás utvrdil, že nám všem chybí kulturní a společenský život. Foto ozdobeného stromu bylo posláno do soutěže, které se zúčastnilo několik okolních obcí.

Věříme, že se umístíme s krásně nazdobeným stromem na předním místě. Zároveň přivítáme, pokud ze zdobení vajíčkovníku vznikne tradice.

Dnes jsme obdrželi výsledky soutěže. Přestože se naše obec neumístila na předním místě, můžeme být na náš vajíčkovník patřičně hrdí. Pro inspiraci do dalších let zveřejňujeme fotky všech soutěžících.