USNESENÍ VLÁDY ČR

Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00: 00 hod do dne 3. listopadu do 23:59 hod 

zakazuje: hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřích prostorech staveb

omezuje: provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat nařízená pravidla

 

Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod

omezuje : provoz vysokých škol, provoz středních a vyšších odborný škol a konzervatoří, provoz základní škol, provoz základních uměleckých škol a jazykových škol

                

Přílohy