Upozornění na uzavírku ulice 1.Máje

Obecní úřad upozorňuje občany, že povoluje úplnou uzavírku místní komunikace 1. Máje v úseku od křižovatky s ulicí nám. Míru ke křižovatce s ulicí Dělnická vč., a to v termínu od 1.8.2013 do 31.8.2013 a dále v úseku od křižovatky s ulicí Dělnická ke křižovatce s ulicí Karlovarská, a to v termínu od 1.9.2013 do 6.10.2013 z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce: Stavební úpravy - rekonstrukce místní komunikace 1. Máje.