Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ DISTRIBUCE vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.

Přílohy