Svoz komunálního odpadu společnosti AVE

Dle sdělení svozové společnosti AVE je 14 ti denní svoz  vždy v sudý týden.