Středočeští radní schválili záměr rekonstrukce přes 15 kilometrů dlouhé silnice mezi Novým Strašecím a Velkou Dobrou

Rada Středočeského kraje na pravidelném zasedání dne 20. října 2013 schválila investiční záměr akce s názvem „II/606 Velká Dobrá – Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů“.

Současně radní uložili vedoucímu Odboru veřejných zakázek Krajského úřadu Středočeského kraje (KUSK) Emilu Mašankovi zajistit realizaci veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace a vedoucímu Odboru dopravy KUSK Lukáši Kopřivovi poskytnout potřebnou součinnost při zadávání veřejné zakázky.

„Na silnici číslo II/606 mezi Velkou Dobrou a Novým Strašecím, která spojuje Kladensko s Rakovnickem, chceme komplexně zrekonstruovat úsek dlouhý přibližně 15,3 kilometru.  Chystáme se zde mimo jiné vybudovat okružní křižovatku, opravit tři mosty, vyřešit bezpečnostní prvky v obcích a odvodnit zrekonstruované části silnice. Současně chceme opravit a vyčistit silniční propustky, které jsou zanesené, seřezat krajnice a vyčistit příkopy. A v neposlední řadě bude na silnici obnoveno vodorovné dopravní značení v celém rekonstruovaném úseku,“ vysvětlil rozhodnutí rady hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

V současné době je silnice II/606 v uvedeném úseku ve špatném technickém stavu. V tělese komunikace jsou podélné a příčné trhliny. Nejnáročnější bude oprava tří mostů v Kamenných Žehrovicích (přes říčku Loděnici, odvodňovací strouhu a Buchlovický potok), které jsou ve špatném stavu a mají sníženou nosnost. Detailní způsob rekonstrukce mostu bude stanoven až po provedení diagnostiky mostu a statických přepočtů. Na konci silnice II/606 na křižovatce se silnicí II/237 v Novém Strašecí bude vybudován kruhový objezd.

„Předpokládané investiční náklady jsou dle odborného odhadu přibližně 121,3 milionu korun. Na stavbu bychom proto rádi získali dotaci z Evropské unie. K tomu je nutné mít kvalitní projekt, jehož zadání jsme dnes odsouhlasili. Pokud se nám podaří silnici mezi Velkou Dobrou a Kamennými Žehrovicemi zrekonstruovat, obyvatelé obcí na pomezí Kladenska a Rakovnicka získají mnohem kvalitnější a bezpečnější spojení, než mají v současné době,“ doplnil hejtman Josef Řihák.

(převzato z www.kr-stredocesky.cz)