Stavba "II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů"

Etapizace rekonstrukce a s tím souvisejících úplných a částečných uzavírek úseků silnice II/606 v rámci stavby "II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů".

Jedná se o investiční akci  KSÚS SK a zodpovědnou osobou za zhotovitele SILNICE GROUP a.s. - Ing. Karel Dittrich, tel. 724 592 384.

Přílohy