STANOVISKO NÁRODNÍHO REFERENČNÍHO CENTRA PRO HYGIENU PŮDY A ODPADŮ K NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY

Nakládání s odpady patří mezi nezbytné služby přímo navázané na činnost kritické infrastruktury.

Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně způsobu třídění odpadu.

Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a zavázán.

Veškerý odpad ( včetně roušek a kapasníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, by měl být uložen do plastového pytle na odpady. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán  do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.

V případě, že osoba s potrzeným onemocněním COVID-19 je v domácí léčbě, nakládání s odpadem je stejné jako v předchozím odstavci (balení, dezinfekce).

Přílohy