Rekonstrukce krajské komunikace K. Žehrovice - Žilina - I. etapa

Informace z jednání v Žilině, při setkání zástupců obcí, dotčených orgánů, KSÚS Středočeského kraje a zhotovitelem. Již 30.10. začíná první etapa která by měla probíhat do 30.11.2023 v úseku od křižovatky se sil. II/606 (Karlovarka) až za autobusovou zastávku v Žilině.
Provoz v opravovaném úseku bude úplně vyloučen. Objízné trasy jsou rozdělené pro osobní a nákladní automobily. Autobusová doprava bude jezdit po objízdné trase přes Lány. Je přislíbeno že v době výluky budou v obci stavět všechny projíždějící linky č. 555. Výlukové jízdní řády v příloze. Občané kteří bydlí v dotčeném úseku ulice Žilinská budou mít bohužel obtížnější přístup ke svým objektům, prosíme je o trpělivost. Průjezdnost pro rezidenty bude řešena vždy dle aktuální situace s vedením stavby.

Přílohy