PTAČÍ CHŘIPKA, AKTUÁLNÍ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ !!!

Publikace na úřední desce: 
26. 1. 2023 - 28. 2. 2023
Nařízení Státní veterinární správy.
Mimořádná veterinární opatření, která se týkají všech chovatelů, kde je chována či držena drůbež a chovů, kde jsou chováni jiní ptáci v zajetí či chovaná pernatá zvěř. Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Lány [679046], okres Kladno, ve Středočeském kraji.
Žádáme chovatele o odevzdání vyplněných formulářu (sčítacích listu drubeže) na OÚ Kamenné Žehrovice do 1.2.2023
 

Přílohy