Projekt "Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému"

Instalace hladinoměru v rámci projektu "Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město a ORP a vybrané obce v ORP".

Tento projekt je spolufiancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Více informací o projektu: https://www.mestokladno.cz/digitalni-povod-ove-plany/d-1464225

 

 

 

Přílohy