Pošta Partner v obci Kamenné Žehrovice

Dnes 25. ledna 2018 proběhla schůzka mezi zástupci Obce Kamenné Žehrovice a zástupci České pošty s.p. , - viz zápis.

Česká pošta s.p. bude informovat občany obce  o hodinách pro veřejnost, změny adresy, změny provozovatele a telefonním kontaktu na provozovnu pošta Partner v zákonné lhůtě nejpozději jeden měsíc před otevřením pošty Partner.

Dle informace zástupců České pošty s.p. bude pobočka pošty v Kamenných Žehrovicích uzavřena ve dnech

28. února a 1. března 2018.

 

Přílohy