Platba platební kartou

Od 1. června 2021 je možné provádět platby na OÚ v  Kamenných Žehrovicích platební kartou.