OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Publikace na úřední desce: 
20. 5. 2024 - 10. 6. 2024
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
▪ v pátek dne 7. června 2024 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a
▪ v sobotu dne 8. června 2024 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku je volební místnost v zasedací místnosti v budově Obecního úřadu Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice
Více informací v příloze

Přílohy