OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Usnesení vlády č. 606 ze dne 5. června 2020  - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 5. června 2020 12:00 hod do 30. června 2020 23:59 na vzdušné hranici.

Přílohy