NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s. informuje o pomoci případným zájemcům nového programu Nová zelená úsporám LIGHT.
Místní akční skupina (MAS) SVATOVÁCLAVSKO, z. s. bude součástí rozsáhlé poradenské sítě, která bude poskytovat domácnostem potřebné informace, v případě zájmu její zástupce provede žadatele celým procesem získání dotace, od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření.
Pro žadatele, kteří splňují podmínky (senioři, kteří jsou vlastníci nebo spoluvlastníci dotčené nemovitosti) je naše poradenství zcela zdarma. a bude zahájeno od 9. 1. 2023, ale již nyní je možná registrace.
V případě, že máte o poradenství zájem, ozvěte se co nejdříve prostřednictvím následujícího kontaktu:
Ing. Luboš Fleischmann, Ph.D.
telefonní číslo: 603 489 888
e-mail: info@massvatovaclavsko.cz (do e-mailu uveďte své celé jméno, kontakt na Vás (telefon/e-mail) a obec, ve které bydlíte.

Přílohy