Nález peněz

Při svozu tříděného odpadu objevili pracovníci firmy Rumpold větší částku peněz. Není ani známo, odkud přesně pochází, neboť odpad je sbírán v rámci poměrně dlouhé trasy, přičemž Kamenné Žehrovice jsou pouze jednou z mnoha obcí v jejím rámci. Každopádně, peníze jsou uloženy na Obecním úřadu a po dobu tří let se o ně může osobně přihlásit právoplatný majitel, Ten bude ale muset přesvědčivě prokázat své vlastnické právo (tj. přinejmenším bude muset být schopen vyčíslit ztracenou částku a popsat způsob, jakým byly peníze uloženy).