Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví  s účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod zakazuje sportovní, kulturní, taneční atd. akce s účastí přesahující ve stejný čas 300 osob. 

Omezuje konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách, organizovaný trénink sprotovní, účast na sňatečném obřadu, účast na bohoslužbách s účastí nevýše ve stejný čas 300 osob při dodržování určených pravidel. 

Přílohy