Ministerstvo zdravotnictví - mimořádná opatření

Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod do konce nouzového vztahu.

Zakazuje se volný pohyb osob na území ČR s výjimkou:

- cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti

- nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými

- cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, popř. pro jinou osobu

- cest do zdravotnicých zařízení a zařízení socitálních služeb, včetně doprovodu příbuzných a osob blízkých

Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích za splnění podmínek:

- nošení ochranných prostředků dýchacích cest

- společně sportují jen dvě osoby 

 

Ruší se mimořádné opatření ze dne 6. března 2020, č.j. MZDR 5503/2020-12/PRO.

Přílohy