Kontejnery na větve

Na četné požadavky občanů obce, jsme přidali další kontejnery určené na ořezané větve stromů a keřů. Od této soboty 6.5.2023 budou ke kontejnerům na velkoobjemový odpad a stavební suť přidány každou první sobotu v měsíci.  Stanoviště jsou u fotbalového hřiště a na parkovišti pod návsí. 

!!! Do těchto kontejnerů patří výhradně větve, žádný další biologický, ani jiný odpad se do nich nesmí ukládat !!!