Informace pro voliče kteří žádají o hlasování mimo volební místnost

Volič, který ze závažných důvodů, zejména zdravotních nebo rodinných, nemůže hlasovat ve volební místnosti, může požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb do svou okrskovou volební komisi, aby se za ním dostavila s přenosnou volební schránkou. Kontaktní tel. číslo je +420 602 754 896.