Informace o označených stromech u Turyňského rybníka

Vážení občané, 

na základě vašich připomínek a dotazů jsme kontaktovali Odbor životního prostředí MMK a dále společnost ČEZ, a.s., ohledně označených stromů u Záplav. Stromy označila pro společnost ČEZ jimi vybraná odborná firma, jako doporučení pro odstranění či prořez. Obec ani Odbor životního prostředí nesouhlasí s takto masivním kácením, z tohoto důvodu proběhne místní šetření, kde se budeme snažit minimalizovat ztráty. O výsledku vás budeme informovat, přesný termín není znám. 

Děkujeme vám za všímavost !