DRVOTOVA STEZKA

V sobotu 29. září 2018 v 10 hodin se sešlo na fotbalovém hřišti padesátpět účastníků pochodu Drvotova stezka. Mezi účastníky pochodu byli kromě žehrováků i lidé z okolí.  Po krátkém zahájení, kterého se zúčastnil otec Václava Drvoty   - zakladadele Drvotovy stezky, vyrazila skupina směrem ke Kalspotu. Letošní ročník Drvotovy stezky měl dva okruhy - klasickou trasu s dvanácti stanovišti a kratší trasu. Další novinkou bylo rychlé občerstvení u železničního přejezdu, které účastníci pochodu přivítali. Počasí letošnímu ročníku bylo nakloněno a na závěr pochodu si všichni opekli špekáček a obdrželi diplom.

 

Přílohy