Dobrovolnická akce - Ukliďme Česko

Tuto sobotu jsme se dopoledne sešli před hřbitovem, abychom v rámci celorepublikové akce uklidili odpadky i v naší obci. O tom, že jich v dané lokalitě bylo opravdu hodně, svědčí dva naplněné kontejnery. Přistavený kontejner zajistila firma Rumpold a když se po chvíli zjisilo, že jeden je málo, obětavě vypomohl pan Krondák, který obratem přistavil další. Za to, že sesbíraný odpad zlikvidují na své náklady, patří velké poděkování opět do Rumpoldu.

Těší nás, že o akci byl větší zájem než v předešlých letech. Všem dobrovolníkům moc děkujeme za spoustu odvedené práce. Úklidu se zúčastnilo i velké množství dětí a to již od velice útlého věku. Věříme, že i díky této budoucí generaci, které rodiče vštěpují již nyní důležité návyky, bude naše vesnice čím dál tím hezčím místem pro život. 

Po práci jsme akci zakončili příjemnou chvíli u opékání buřtíků a klábosením nad ohněm.