DĚTSKÝ DEN 2019

V sobotu 1. června 2019 ve 14 hodin ožila zahrada Dělnického domu. Děti si užily odpoledne plné soutěží, vyřádily se na BumperBalls, vyzkoušely nabušené stroje členů RENEGADES. Velký zájem byl o stánek Městské policie Nové Strašecí. Nechybělo malování na obličej, štěstíčko. Během odpoledne si děti opékaly špekáčky. Příjemné odpoledne zakončila pohádka spolku TAŠKA Kladno. Celým odpolednem provázela Jitka za písniček Pepy Porta.

Poděkování patří všem sponzorům a pořadatelům dětského dne.