Anketa ke kamerovému systému - již uzavřena

Zpráva o stavu

Tento formulář je uzavřený.

Připravovaný projekt vybudování kamerového dohlížecího systému v obci Kamenné Žehrovice

 
Cílem pilotního projektu, do kterého jsme se pustili je zvýšení bezpečnosti v obci Kamenné Žehrovice.
 
Projekt předpokládá umístění kamer na vjezdech a výjezdech z obce.
 
Prvotním přínosem kamerového systému je již jeho samotná existence. Z dostupných informací víme, že již zavedení kamerového systému zvyšuje ochranu majetku, ochranu osob a ochranu pořádku na veřejných prostranstvích a vede ke snížení počtu zejména drobných trestných činů krádeží nebo vandalismu. Pořízení kamerového systému diskutujeme již několik let, pro jeho realizaci jsme se rozhodli na základě zvýšené kriminality v poslední době (krádeže, ničení obecního i soukromého majetku, drogy.) 
 
Pokud by například došlo ke sražení chodce, rychle dostupná data z kamer policii usnadní pátrání. Přístup k datům z kamerových systémů by měla pouze Městská Policie Nové Strašecí.
 
V naší obci plánujeme umístit kamery na vjezdech a výjezdech z obce a postupně dále u základní školy, obecního úřadu, na návsi, u hřbitova apod.
 
Obec bude žádat o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni MV ČR. Dotace by měla pokrýt přes 80% celkových nákladů.
 
Pravidla dotačního programu požadují, aby obce před a po zprovoznění systému uspořádaly anketu mezi občany o bezpečnosti v obcích a výhodách nebo nevýhodách navrženého kamerového systému.

Proto přikládáme anketní lístek s otázkami – viz níže.
 
Dovolujeme si Vás požádat o jeho vyplnění online, popřípadě vyplnění a odevzdání na obecní úřad jedním z možných způsobů do 31.10.2023:

  • osobně na obecní úřad 
  • vyplněním ankety na stránkách obce 

 
Anketa je anonymní, anketní lístek nepodepisujete.
 
Velice si vážíme Vaší spolupráce a děkujeme za účast v anketě a poskytnutí odpovědí.