Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
10. 7. 2017
10. 7. 2017 - 24. 7. 2017
Zápis č. 5/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 5/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 4. července 2017.
Dokumenty zastupitelstva
7. 7. 2017
7. 7. 2017 - 21. 7. 2017
Exekuční příkaz
Exekutorský úřad Beroun - exekuční příkaz č.j. 53EXE 284/2011-15.
Dokumenty obecního úřadu
15. 6. 2017
15. 6. 2017 - 29. 6. 2017
Záměr na převedení vlastnického práva k obecnímu majetku
Záměr na převedení vlastnické práva k obecnímu majetku - vodárenská infrastruktura.
Dokumenty zastupitelstva
8. 6. 2017
8. 6. 2017 - 22. 6. 2017
Územní rozhodnutí o dělení pozemků
Magistrát města Kladna - Odbor výstavby - Územní rozhodnutí o dělení pozemků p.č. 632/30, p.č. 632/39, p.č. 632/40 c k.ú. Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
31. 5. 2017
29. 5. 2017 - 14. 6. 2017
Rozhodnutí - zvláštní užívání silnice II/606
Rozhodnutí - odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna - zvláštní užívání sil. II/606.
Dokumenty obecního úřadu
29. 5. 2017
29. 5. 2017 - 12. 6. 2017
Zápis č. 4/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis č. 4/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 24. května 2017.
Dokumenty zastupitelstva
25. 5. 2017 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo s názvem "Rekonstrukce vytápění ZŠ".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
25. 5. 2017 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. PaDS-2016-01
Dodatek č. 1. k příkazní smlouvě č. PaDS-2016-01.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
23. 5. 2017
22. 5. 2017 - 7. 6. 2017
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Kladna - Odbor dopravy a služeb - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Dokumenty obecního úřadu
22. 5. 2017
22. 5. 2017 - 5. 6. 2017
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti dle § 25 odst. 1 a2 zák. č. 500/2004 Sb., MěÚ Kostelec nad Labem.
Dokumenty obecního úřadu
10. 5. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13160304
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13160304.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
10. 5. 2017 Dodatek k nájemní smlouvě
Dodatek k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 185/4.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
10. 5. 2017 Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP
Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
10. 5. 2017 Smlouva o dílo "Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Kamenných Žehrovicích"
Smlouva o dílo s názvem "Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Kamenných Žehrovicích".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
10. 5. 2017
10. 5. 2017 - 24. 5. 2017
Závěrečný účet 2016
Závěrečný účet obce Kamenné Žehrovice 2016.
Dokumenty zastupitelstva
5. 5. 2017 Zápis č. 3/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis z veřejného zasedání.
Dokumenty zastupitelstva
3. 5. 2017 Smlouva o zajištění obnovy střešního pláště na ČOV Kamenné Žehrovice
Smlouva o zajištění obnovy střešního pláště na ČOV Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
3. 5. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury - kanalizace
Dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury - kanalizace.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
3. 5. 2017 Smlouva o dílo "Fitness prvky - park pod Mateřskou šklou v Kamenných Žehrovicích"
Smlouva o dílo s názvem "Fitness prvky - park pod Mateřskou školou v Kamenných Žehrovicích"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
2. 5. 2017 Darovací smlouva
Darovací smlouva o poskytnutí peněžního daru na fitness prvky řady CE.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu

Stránky