Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
25. 5. 2017 Smlouva o dílo
Smlouva o dílo s názvem "Rekonstrukce vytápění ZŠ".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
25. 5. 2017 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. PaDS-2016-01
Dodatek č. 1. k příkazní smlouvě č. PaDS-2016-01.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
23. 5. 2017
22. 5. 2017 - 7. 6. 2017
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Kladna - Odbor dopravy a služeb - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Dokumenty obecního úřadu
22. 5. 2017
22. 5. 2017 - 5. 6. 2017
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti dle § 25 odst. 1 a2 zák. č. 500/2004 Sb., MěÚ Kostelec nad Labem.
Dokumenty obecního úřadu
10. 5. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13160304
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13160304.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
10. 5. 2017 Dodatek k nájemní smlouvě
Dodatek k nájemní smlouvě na pozemek parc. č. 185/4.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
10. 5. 2017 Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP
Smlouva o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
10. 5. 2017 Smlouva o dílo "Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Kamenných Žehrovicích"
Smlouva o dílo s názvem "Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Kamenných Žehrovicích".
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
10. 5. 2017
10. 5. 2017 - 24. 5. 2017
Závěrečný účet 2016
Závěrečný účet obce Kamenné Žehrovice 2016.
Dokumenty zastupitelstva
5. 5. 2017 Zápis č. 3/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Zápis z veřejného zasedání.
Dokumenty zastupitelstva
3. 5. 2017 Smlouva o zajištění obnovy střešního pláště na ČOV Kamenné Žehrovice
Smlouva o zajištění obnovy střešního pláště na ČOV Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
3. 5. 2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury - kanalizace
Dodatek č. 1 ke smlouvě o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury - kanalizace.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
3. 5. 2017 Smlouva o dílo "Fitness prvky - park pod Mateřskou šklou v Kamenných Žehrovicích"
Smlouva o dílo s názvem "Fitness prvky - park pod Mateřskou školou v Kamenných Žehrovicích"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
2. 5. 2017 Darovací smlouva
Darovací smlouva o poskytnutí peněžního daru na fitness prvky řady CE.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
28. 4. 2017
28. 4. 2017 - 29. 5. 2017
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017.
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017 .
Dokumenty obecního úřadu
10. 4. 2017
10. 4. 2017 - 24. 4. 2017
Oznámení o zahájení územní řízení
Oznámení o zahájení územního řízení "technické a dopravní infrastruktury pro 7 RD".
Dokumenty obecního úřadu
29. 3. 2017
29. 3. 2017 - 12. 4. 2017
Veřejná vyhláška - provádění zeměměřických prací
Veřejná vyhláška zeměměřického úřadu - provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce Kamenné Žehrovice.
Dokumenty obecního úřadu
20. 3. 2017 Údaje o vydané změně č. 2 Územního plánu Kamenné Žehrovice
Údaje o vydané změně č. 2 Územního plánu Kamenné Žehrovice
Územní plán obce
16. 3. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - AVES Kladno.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
15. 3. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Svobodný spolek myslivců Kamenné Žehrovice - Tuchlovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu

Stránky