Připomínky občanů

Chcete-li zadat novou připomínku, klepněte sem.

Nepořádek v okolí obce

Vážená paní starostko,
není tomu ani rok, co jsme společně s manželkou uklidili prostor v okolí leknínového jezírka na Drvotově stezce v rámci akce "Ukliďme Česko".
Jaký je výsledek po roce - aktuální foto Vám posílám na email
Ptám se :
kdo je zodpovědný za to, že závora na příjezdové cestě není ani po roce opatřena zámkem? Jak je možné, že roste skládka 500m od hájenky a ti, kteří by pro to měli jako první něco udělat jezdí denně kolem a jen přihlížejí ?
Určitě nebudu sám, kdo by se rád dozvěděl odpovědi na položené otázky a dočkal se nápravy.

Komentáře

Pane Hero,
děkuji za upozornění na webu obce a služebním e-mailu. Ještě jednou Vám a manželce děkuji, že jste se v loňském roce zúčastnili akce Ukliďme Česko.
Zmiňovaný prostor u jezírka leží na katastru obce, ale obec není majitelem pozemku. Majitelem pozemků jsou Lesy ČR, které budu informovat. Odpovědi na dotazy - proč není závora na příjezdové cestě opatřena zámkem, proč majitel pozemků přehlíží na nepořádek, proč nejsou místa opatřena monitorovací technikou - nejsem kompetentní zodpovědět.
Bohužel i v intravilánu obce se objevují černé skládky, kterým se snažíme zabránit a pracovníci úklidové čety je pravidelně odstraňují.
Pracovníci MP Nové Strašecí monitorují v intravilánu obce některá místa pomocí fotopasti a věřte, že mezi hříšníky nepatří jenom žáci naší základní školy, ale i mladiství, kteří pravidelně dojíždí do okolních škol.

Přechod pro chodce

Dobrý den,
Dovoluji si navrhnout určité úpravy u přechodu pro chodce přes silnici č. 606 u základní školy. Tento přechod je pro řidiče špatně viditelný a případní přecházející jsou viditelní na poslední chvíli. Navrhuji tedy:
1. zajištění osvětlení přechodu (jasné, zdálky viditelné, které dopředu upozorní na přechod)
2. zajištění lepšího/výraznějšího dopravního značení (např červená pole před přechodem nebo i snížení rychlosti) - je otázka zda by toto nemělo řešit krajské cestářství

Komentáře

Pane Nováku,

děkujeme za návrh řešení přechodu. Obec provádí úpravy pouze na místních komunikacích a to se souhlasem MMK odboru dopravy a Policie ČR. Majitelem silnice č. 606 je Krajský úřad SK. Přechody na silnici č. 606 jsou řešeny v projektu, který prochází procesem stavebního povolení. Obec byla informována bývalým hejtmanem SK, že rekonstrukce silnice č. 606 proběhne v r. 2017. Po krajských volbách, které proběhly na podzim letošního roku, nemá obec aktuální informaci. Městská policie Nové Strašecí, se kterou má obec uzavřenu veřejnoprávní smlouvu, průběžně dohlíží v ranních hodinách u základní školy. Bohužel tyto kontroly nejsou pravidelné, neboť MP spolupracuje s více obcemi v okolí.

Soňa Černá

Lesopark

Jen pro pořádek, z letmého nahlédnutí do katastru je zřejmé, že větší část pozemků tzv. "lesoparku", přilehlých ke Karlovarské třídě, a to parcely 613/1 a 613/7 má ve vlastnickém právu Obec Kamenné Žehrovice. Jen pár metrů nahoře směrem ven z obce je v soukromém vlastnictví. Údržbu bych tedy doporučoval projednat na obecním úřadě. Děkuji.

Komentáře

Vážený,

nálety na pozemcích ve vlastnictví obce přilehlých ke Karlovarské třídě budou do 31.3.2017 odstraněny a stromy ošetřeny / v době vegetačního klidu od 1.11 do 31.3./ Majitelé ostatních pozemků budou vyzváni k ošetření stromů. Zároveň upozorňujeme majitele kompostérů a odložených nepotřebných nádob na obecních pozemcích o jejich odstranění, popř. souhlasu obce s umístěním.

Soňa Černá

... odstranění náletů v " lesoparku" se jaksi pozdrželo. Je 22.4.2017 a nic se neděje, jen se na návsi porazili možná stoleté lípy. Doufám, že jste se byla podívat ... byly zdravé, ale asi někomu vadily? Počítá se s výsadbou nových stromů? Proč je jen neprořezali, rostly tu téměř 100 let a stačí 1 podpis a už se kácí. Děkuji za odpověď. Skalníková

Vážená paní Skalníková, obec v minulých letech uzavřela veřejnoprávní smlouvu s obcí Žilina na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Žilina. Obec Kamenné Žehrovice každoročně využívá dobrovolné hasiče k odstranění náletů a případnému odstranění stromů. V letošním roce obec zadala firmě Jiřího Málka vypracování odborného posudku na pěstební opatření dřevin v obci. Z posudku vyplynulo odborné ošetření některých stromů, které každoročně firma Jiřího Málka provádí. Zároveň byly určeny na návsi dva jasany ztepilé a dvě lípy srdčité ke kácení / jedna lípa byla zasažena bleskem/. Posudek hovoří jasně - poškozené báze kmene, odumřelý veg. vrchol, silné suché větve v koruně, silně narušená vitalita, dutina uvnitř kmene atd. Z výše uvedených důvodů vydal Obecní úřad Rozhodnutí k odstranění těchto dřevin. Následně obec objednala u firmy Zahradnictví Franc náhradní výsadbu. Z výše uvedeného je patrno, že proces posouzení a odstranění je dlouhodobý a nestačí pouze jeden podpis.
Ano, odstranění náletů v lesoparku se pozdrželo z důvodu vytíženosti Sboru dobrovolných hasičů. Na podzim letošního roku bude tento skluz napraven.
Soňa Černá

Nezájem o čtvrť obce

Dobrý den,ráda bych se od Vás dozvěděla,zda hodláte věnovat svou pozornost také části obce směrem nad Sokolovnou?Zatím věnujete pozornost a finanční prostředky pouze na část obce,zatím co na další součást obce,do které já a spousta dalších obyvatel patří,tak do té stále neinvestujete nic,zkrátka jako by ani k obci nepatřila.V části nad Sokolovnou nejsou místy chodníky a kde ano,nejsou zdaleka tak udržované jak by měly být.Připadá vám,že naše čtvť obce náleží k polnostem,které dle mých informací patří do katastru obce Kačice?Zdělte mi tedy zda se mám obrátit na úřad v Kačici,pro to,aby se s

Komentáře

Dobrý den, s neznámou souhlasím. Nejedná se však jen o zřizování chodníků, ale i o údržbu okolo chodníků ale i silnice (zablácené po polních pracích). Po několika letech byla 1x posekaná tráva vedle silnice u velkých lip, které nebyly prořezány víc než deset let. Vše vždy skončí u ulice K rokli. Také o travnatou plochu mezi chodníkem a silnicí se staráme sami a když náhodou projede sekačka, poseká jen před několika vyvolenými domy. Jinak jede po silnici k velkoobjemovým popelnicím místo aby projela třeba podél silnice (pankejtu). Opravdu ještě patříme do Žehrovic? Skalníková

Paní Skalníková,
děkuji za Vaše připomínky. Vaši stížnost ohledně zablácené silnice budu řešit jako každoročně s Agrem Kačice. Silnice bývají znečištěny od zemědělských strojů i v jiných částí obce. Zařídím, aby zaměstnanci úklidové čety sekali travnatou plochu mezi chodníkem a silnicí. Na některých travnatých plochách si obyvatelé nemovitostí v minulosti vysázeli dřeviny a trávníky si udržovali spolu s těmito dřevinami. Pokud nemají zájem si zatravněné plochy na- dále udržovat, mohou se obrátit na mě nebo přímo na zaměstnance úklidové čety.
Většina občanů, kteří si dřeviny a trávníky před svým domy vysázeli mají zájem si je i nadále sami udržovat. Posekanou trávu po dohodě odváží úklidová četa.
Dále prověřím majitele pozemků v lesoparku a písemně je vyzvu k udržování svých pozemků.

Soňa Černá

Děkuji za rychlou odpověď. O travnatou plochu před domem se opravdu staráme sami. Nevěděla jsem ovšem, že pankejt u silnice a "lesopark" má jiného majitele. Nestará se o něj totiž nikdo, jen někteří z nás sekají alespoň trávu podél silnice.
Skalníková

Chodníky Karlovarská třída

Dobrý den, paní starostko,
můžete mi prosím odpovědět, zda budou také někdy opraveny chodníky u Karlovarské třídy - kolem Sokolovny a dál. I tady žijí lidé a chodí po nich. ( Je tu víc rodinných domů než v Potoční a Luční.) Chodníky jsou již několikrát "opravované" po různých výkopech, plyn, odpady a asfalt na nich je již značně rozpadlý ( jsou staré kolem 40ti let). Také část ulice Sokolské, kde si povrch (šotolínu) částečně financovali sami obyvatelé )by si zasloužila zhotovení povrchu.
Děkuji za odpověď Skalníková 5.4.2016

Komentáře

Ještě bych přidal námět - zřídit po celeé této hlavní ulici pruh pro cyklisty, cyklostezku, meboť v této době jezdit po Karlovarské je o život. Nebo snad s tím OÚ při opravách chodníků počítá?

Skládky

Dobrý den. Rád bych věděl, zda plánuje obec spolu s občanskýmí sdruženími další akci " Ukliďme Česko ". Na skládce v Kladenské přibylo dalších několik m3 odpadu, převážně asi stále z nedaleko probíhající rekonstrukce domu. Skládka pod Haldou už je také o něco větší.
děkuji za odpověď F. Kratochvíl

Komentáře

Pane Kratochvíle, děkuji za upozornění. Opětovně budu informovat MP Nové Strašecí a vyzvu je k prošetření obou skládek. Dle hlášení MP z loňského roku, kdy skládku v Kladenské opětovně kontrolovali, odpad nenarůstá. Vámi zmiňovaného stavebníka MP kontaktovala a ten předložil doklady o odvozu suti. Akce Ukliďme Česko, kterou obec organizovala za účasti spoluobčanů byla prospěšná, neboť se zčásti zlikvidovalo část skládky pod haldou. Obec přivítá pro letošní ročník iniciativu jak ze strany spolků, ale i jednotlivců.

VÝPADKY ELEKTŘINY

Dobrý den ,mám na vás prosbu ,jde zjistit z jakého důvodu dochází k velmi častému výpadku el.proudu v horní části obce (ul.J.FUČÍKA ) ? je zjevné ,že je problém na nějakém transformátoru na který je tato část obce napojena ,jelikož dolní část obce (firma RUMPOLD atd.) normálně funguje a i další obce kolem Kamenných Žehrovic . Děkuji za informaci popřípadě za kontakt na koho se obrátit ? Děkuji moc Novotný

Komentáře

Pane Novotný,

nemohu Vám dát kompetentní odpověď. Musíte se obrátit na ČEZ poruchy tel. 840 850 860. Toto číslo zároveň slouží k nahlášení poruch.

Soňa Černá

proč jsou tu takový lidé?

Dobrý den všimli jste si také rodiny Krylovy? ke svým dětem se chovají nevhodně a děti k ostatním jak by smet jsou nevychovaní a vulgární mají nevhodné bydlení a hygienu ubližují zvířatům zrovna včera jim byl odebrán pejsek který byl týraný a měl víc jak 2 měsíce zlomenou tlapu je to smutné proto se touto cestou snažím kontaktovat lidi :-))

Venčení psů v obci

Dobrý den,

Komentáře

Dobrý den,
zastupitelstvo obce v r. 2006 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, která v čl. 7 vymezuje prostor pro volné pobíhání psů. Obec v minulém volebním období postupně instalovala odpadkové koše a v nastoleném trendu bude i nadále pokračovat. Několikrát byla ve Zpravodaji otázka venčení psích miláčků zmiňována. Bohužel otázka venčení psů a psích výkalů je problémem nejen naší obce, ale většiny obcí a měst.

Soňa Černá