Probíhající projekty

24. 8. 2016

Stavební práce na investiční akci "Rekonstrukce ulic Politických vězňů a Revoluční" pokračují dle harmonogramu. První etapa vrcholí - na chodnících je položena zámková dlažba, první parkovací stání je osazeno a zatravněné plochy připraveny k osetí trav

Celá zpráva
31. 3. 2016

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 30.března 2016 schválilo podlimitní veřejnou zakázku "Rekonstrukce místní komunikace Politických vězňů a Revoluční". Předmětem zakázky je rekonstrukce místní komunikace Politických vězňů a Revoluční.

Celá zpráva
10. 4. 2015

Zastupitelstvo obce na 2. veřejném zasedání dne 19.3.2015 schválilo zadávací dokumentaci pro otevřené výběrové řízení na veřejnou zakázku - "Rekonstrukce místních komunikací a chodníků 2015".

Celá zpráva
10. 4. 2015

Zastupitelstvo obce dne 25.9.2014 schválilo zadávací dokumentaci pro výběrové řízení pro zakázku "Obnova můstku V Zelnišťatech".

Celá zpráva