Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Starostka obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice, které se koná ve středu, 24. května 2017 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice.

Program: 1) RO č. 3/2017

                2) Závěrečný účet obce r. 2016

                3) Účetní závěrka obce r. 2016

                4) SOD - "Rekonstrukce vytápění ZŠ"

                5) Dodatek k příkazní smlouvě  

                6) MŽP - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

                7)Záměr na prodej pozemku p.č. 247/39

                8) Finannčí podpora z OP VVV - šablony pro ZŠ

                9) Různé 

Přílohy