Stavební úpravy objektu č.p. 554

Publikace na úřední desce: 
9. 6. 2014 - 30. 6. 2014

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu vyhlášenou dle organizační směrnice obce - pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu "Stavební úpravy objektu č.p. 554". 

Přílohy