Hřbitov a hrobová místa

Vyřizuje

Obecní úřad

Poplatky za hrobové místo

pronájem 1 m2 hrobového místa -  80 Kč na 10 let 

služby - 500 Kč na 10 let

Poplatky za okénko v kolumbáriu

pronájem -  200 Kč na 10 let
služby -  500 Kč  na 10 let