Závěrečný účet obce za r. 2010 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce