ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE ZA ROK 2021

Publikace na úřední desce: 
14. 6. 2022 - 28. 6. 2022
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 13. června 2022 bod 3/2022/31 schvállo závěrečný účet obce za rok 2021 a Zprávu Krajského úřadu Středočeského kraje o přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2021 bez výhrad. Zastupitelstvo zároveň vzalo na vědomí navazující zprávu starostky obce.
Typ dokumentu: 
Dokumenty zastupitelstva