Zápis č. 2/2011 z veřejného zasedání konaného dne 17.3.2011