Záměr na pronájem části obecního pozemku parc. č. 100/1