Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1063/123 a p.č. 1063/124