Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 135/2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Typ dokumentu: 
Dokumenty pro veřejnou kontrolu