Smlouva o poskytnutí dotace OS Žehrovák - kulturní akce