Smlouva o dílo "Stavební úpravy místních komunikací, chodníky ul. Žilinské a Kladenské