Smlouva o dílo na "Rekonstrukci místních komunikací"