Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci KoPÚ Kamenné Žehrovice