Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 1/2007 o zrušení některých OZV