Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 2/2006 o místních poplatcích