Magistrát města Kladna -Rozhodnutí Č.j. OV/2493/10-11