Dražební vyhlaška

Publikace na úřední desce: 
10. 12. 2018 - 7. 1. 2019
Dražební vyhláška na pozemek p.č. St. 155 jejíž součástí je stavba čp. 102 a pozemek p.č. 130/2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu
Dokument: