Dražební vyhláška

Publikace na úřední desce: 
19. 9. 2022 - 18. 10. 2022
Dražební vyhláška - elektronická dražba parc č. St. 169 , rodinný dům čp. 107, parc.č. 993 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu