Lze uložit pokutu při neoprávněném shromažďování odpadů?

Obec má možnost při neoprávněném založení skládky nebo odkládání odpadků nebo odpadů mimo vyhrazená místa  dle § 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů udělit za tento přestupek pokutu do výše 50 tis. Kč.