Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
29. 6. 2020, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

 

Starostka obce svolává V E Ř E J N É   Z A S E D Á N Í  zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice 

s tímto programem:

 

 1. Rozpočtové opatření č. 3/2020
 2. Rozpočtové opatření č. 4/2020
 3. Smlouva o dílo na akci „Obnova MK Na Turyni II“
 4. Smlouva na konzultační činnost na akci „Obnova MK Na Turyni II“
 5. Záměr na prodej pozemků p.č. 1060/46, p.č. 1060/47, p.č. 1060/49, p.č. 1060/50, p.č. 1060/51
 6. Přijetí dotace na akci „Revitalizace obecní zeleně v intravilánu Kamenných Žehrovic“
 7. Výběrové řízení na akci „Revitalizace obecní zeleně v Kamenných Žehrovicích“
 8. Smlouva na autorský dozor na akci „Revitalizace obecní zeleně v  Kamenných Žehrovicích“
 9. Žádost o dotaci na projekt „Místní knihovna Kamenné Žehrovice“
 10. Souhlas o zařazení správního území obce do územní působnosti MAS Svatováclavsko z.s. v novém období 2021–2027
 11. Umístění sochy anděla na pozemek p.č. 1145/28
 12. Různé

 

 

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ