Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice

Datum konání: 
8. 7. 2019, 18:00
Typ pozvánky: 
ostatní
Podrobnosti: 

Starostka obce svolává veřejné zasedání zastupitelsva obce Kamenné Žehrovice, které se koná v pondělí, 8. července 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Kamenné Žehrovice s tímto programem:

1) Rozpočtové opatření č. 3/2019

2) Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti

3) Smlouva o právu provést stavbu

4) SOD "Rekonstrukce chodníků 2019"

5) SOD "Rekonstrukce veřejného osvětlení - Karlovarská třída"

6) SOD poradenská a konzultační činnost - chodníky

7) Smlouva o výpůjčce

8) Darovací smlouva a vypořádání nákladů dle Smlouvy o spolupráci

9) Různé - informace o záměru využití plochy areálu Vaňkovka

 

Přílohy

Místo konání: 
Zasedací místnost OÚ